Credință, credincioșie și schimbare!

În ziua de 15 iunie, studenții promoției 2017 – 2019 au îmbrăcat roba de absolvire și au celebrat încheierea celor doi ani de studii la CRST. Festivitatea de absolvire a avut loc în cadrul Bisericii Penticostale „Râul Vieții” din Constanța unde absolvenții au intrat pe fondul cântării: „M-am hotărât să-L urmez pe Isus / Și înapoi eu nu voi da!”  Această cântare a fost ulterior folosită de către absolventa Teona B. pentru a argumenta că dorința acestei promoții este de a nu da înapoi de la chemarea primită la misiune transculturală, adăugând și faptul că, „drumul nostru nu se sfârșește aici, ci continuă împreună cu El. Și am vrea să se împlinească ceea ce spunea David Livingstone: «Fără Dumnezeu nici un pas, dar cu El oriunde! » Pasul următor îl vom face tot prin credință, pentru că nu cunoaștem drumul, noi n-am mai fost pe-acolo. Dar Cel ce cunoaște drumul, ne cere doar un pas și apoi, încă unul!” Primul pas, înscrierea la CRST, a fost făcut prin credință și a implicat multă credincioșie, ca timp de doi ani de zile, studenții să primească echiparea necesară pentru a-și împlini chemarea. Următorul pas va implica mai multă schimbare.

Fratele Flaviu Coman, care, în rolul de profesor, a predat acestei promoții cursul „Ucenicia ca Mod de Viață!” a adresat absolvenților un mesaj inspirat din Isaia 52:6-9, subliniind adevărul din versetul 7: „Ce frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: «Dumnezeul tău împărăţeşte!»” Fratele Flaviu a argumentat că „picioarele frumoase au de-a face cu Marea Trimitere. Dacă nu vom merge noi la oamenii fără Hristos, aceștia vor arde! Mesajul nu are picioare, dar mesagerul devine mesajul care aduce mântuirea, domnia lui Dumnezeu și fericirea.”

Viziunea pentru o „fabrică” spirituală!

Chiar dacă noi nu putem cuantifica rezultatele pe care le va aduce implicarea noastră în lucrarea de misiune, Dumnezeu ne oferă harul de a studia nu doar cursuri teoretice, ci și viața reală a unor oameni care au rodit în timpul vieții lor și încă rodesc, pe măsură ce se apropie de finalul alergării pe pământ.

În zilele de 19-21 mai, am avut bucuria de a găzdui la campus vizita sorei Marvel Wilson și a fiicei ei, sora Jan Duhan Wilson. Fotografia pe care o vedeți alături este făcută în Sala Wilson, sală de clasă pe care am ales în anul 2008 să o dedicăm pe numele acestei familii. Motivele sunt multiple. Lucrarea de misiune transculturală care se face astăzi prin români a fost încurajată și susținută mult prin fratele Cameron Wilson și prin organizația „Discover Your Mission” Services (DYM), fondată de el. Fratele Cameron a plecat la Domnul în anul 2015, dar implicarea lui la CRST continuă să aducă rod. El a susținut cu efort și credință lucrarea școlii, chiar și în perioadele dificile și de tranziție. Astfel, la 31 decembrie 2007, el transmitea partenerilor DYM acest mesaj: “La campusul CRST de lângă Constanța se fac renovări majore. Cursuri intensive vor începe în luna februarie. Acest colegiu devine o “fabrică” spirituală în care mult mai mulți misionari români vor fi instruiți pentru o slujire cu impact global.”  Apoi, la 02 aprilie 2008, a transmis echipei CRST următorul lucru: „motivația noastră cu privire la CRST este mai profundă decât strângerea de suport financiar. Noi credem că CRST-ul este o verigă absolut esențială în procesul pe termen lung prin care se poate produce o familie mult mai largă de misionari români!”

La vârsta de 86 de ani, sora Marvel s-a bucurat să ajungă la „fabrica” spirituală de la CRST împreună cu fiica ei, Jan, care are privilegiul și responsabilitatea de a sluji mai departe viziunii primite de părinții ei. Vizita lor la campus, timpul petrecut cu studenții, oportunitatea de a cunoaște echipa, proiectele și nevoile școlii, au adus bucurie de ambele părți.

Ileana-Ina Hrișcă, Director Executiv

Pentru că Dumnezeu este ProMisiune!

Peste 300 de participanți, păstori, responsabili ai departamentelor de misiune din biserici, profesori, misionari, studenți, tineri interesați de misiune, multe biserici reprezentate, delegați din mai multe țări, au fost prezenți  la Conferința Națională de Misiune ROMISCON 2019. Tema conferinței a fost „Biserica ProMisiune” iar pastorii prezenți au declarat că păstoresc biserici ProMisiune.

Ca în fiecare an, atmosfera de rugăciune pentru misiune și efervescența bucuriei de a duce Evanghelia la orice făptură de sub soare, reușesc să dea o nouă vitalitate bisericii evanghelice, să schimbe radical viziunea și înțelegerea asupra scopului ei principal: evanghelizarea tuturor grupurilor etnice de pe pământ. Studenții și echipa CRST au fost parte a acestei manifestări duhovnicești și s-au implicat în organizare, în slujire practică, traducere, cântări, mărturii sau îndemnuri la misiune. Nădăjduim ca mulți din cei care au auzit experiențele și îndemnurile să primească cu bucurie chemarea lui Dumnezeu la misiune și să fie factori mobilizatori în scopul nobil al împlinirii Marii Trimiteri.

Iacob Nicolae, Pastor de Campus