fbpx

Valorile CRST

Valorile CRST sunt invizibile dar sunt principii esenţiale, care vor dăinui în timp şi care nu necesită explicaţii externe. Ele au semnificaţie şi importanţă intrinsecă pentru toți cei din interiorul CRST.

Valorile CRST, menționate mai jos, vor modela comportamente şi vor transmite semnale faţă de ce este acceptat sau nu:

(1) Excelenţa – trebuie să-şi lase amprenta în tot ceea ce se face la CRST. Excelenţă înseamnă să facem toate lucrurile la cel mai înalt nivel calitativ cu resursele disponibile la momentul prezent. Excelenţa trebuie să fie reflectată în toate domeniile de activitate începând cu relaţiile interpersonale, comunicarea, efectuarea temelor și a sectoarelor, slujirea în practică, punctualitatea, ospitalitatea etc. Pentru CRST nu este un alt standard sau criteriu de măsurare a excelenţei decât credincioşia faţă de Hristos Cel Înviat. „Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în Numele Domnului Isus, și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni!”(Coloseni 3:17, 23).
(2) Plinătatea Duhului Sfânt. Pornind de la considerente biblice (Fapte 1:8) și istorice, care arată rolul crucial al Duhului Sfânt în misiune, studenții vor fi încurajați și pregătiți în înțelegerea și experimentarea tuturor darurilor Duhului Sfânt atât de necesare slujirii lor ulterioare. Deprinderea studenților să trăiască prin Duhul Sfânt și să opereze în puterea Duhului Sfânt, îi va echipa pentru câștigarea războiului spiritual, atât de aprig lansat de inamic pe câmpul de misiune. Fiecare membru, angajat, voluntar sau student din cadrul CRST trebuie să aibă nașterea din nou și o relaţie personală cu Dumnezeu.
(3) Integritatea trebuie reflectată în acţiuni personale şi în viaţa de rugăciune şi implică, consecvenţă în a fi aceeaşi persoană când eşti în public ca şi când nu te vede nimeni.
Aceasta dă naştere încrederii pe care o putem acorda ca studentul să poată lucra independent, aşteptând ca profesorii să evalueze studenţii conform standardelor prezentate, nepermiţând plagiatul şi aşteptând ca fiecare membru să-şi echivaleze vorbele cu realitatea, îndeplinindu-şi promisiunile, dând socoteală de administrarea resurselor şi a finanţelor.
(4) Dedicarea fiecărui student faţă de chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu pentru lucrarea de misiune susţine principiul continuităţii şi testarea caracterului prin anularea ideii de renunţare în vremurile dificile. Îndeplinirea sarcinilor fără a fi nevoie de control, contribuirea cu idei noi şi implicarea în discuţiile de la clasă vor reflecta dedicarea şi angajamentul fiecărui student. În misiune nimic nu se poate face fără dedicare. CRST aşteaptă ca membrii săi să experimenteze puterea dedicării înainte de a-i cunoaşte valoarea.
(5) Smerenie – Prin smerenie punem în lumină harul lui Dumnezeu, nicidecum bunătatea noastră. În cadrul CRST smerenia ar trebui exprimată ca şi practica slujirii altora, admiţând faptul că profesori şi studenţi, echipă şi conducere, cu toţii avem de învăţat unii de la alţii şi toţi de la Hristos. Smerenia este expresia practică de a-I da lui Dumnezeu toată slava.