Viziunea CRST

Viziunea CRST este articulată în declarația: „Echipare pentru misiune la popoarele neatinse!”

Modul specific în care CRST își propune să îndeplinească această viziune este cuprins în următoarea declarație de misiune: „Centrul Român de Studii Transculturale există pentru a echipa creștini, într-un cadru de excelenţă, în vederea trimiterii lor ca misionari la popoarele neevanghelizate.