fbpx

Teologia Biblică

Home / Teologia Biblică

La baza viziunii CRST se află o teologie biblică solidă, care este simplă, pentru că mandatul lui Hristos este clar.

Teologia CRST se regăseşte în referinţele biblice care arată ascultare de Dumnezeu şi preocupare pentru Slava Sa, după cum urmează:

  • Marea Trimitere dată de însuşi Hristos ucenicilor, aşa cum o găsim în Matei 28: 16-20, Marcu 16:15, Luca 24:47, Ioan 20:21 şi Fapte 1:8, este la baza existenţei CRST.
  • CRST crede că cei ce sunt ucenici ai lui Isus astăzi trebuie să fie ca şi ucenicii lui Isus din evanghelii – chemaţi să fie cu El şi să meargă în Numele Lui pentru a face lucrarea Lui până la marginile pământului. „Marginile pământului”, din perspectiva CRST, conform şi Isaia 49:6, trebuie interpretat etnic şi geografic.
  • Procesul facerii de ucenici din cadrul CRST urmăreşte formarea studenţilor ca şi ucenici care la rândul lor sunt chemaţi să meargă până la marginile pământului pentru a face ucenici.
  • Facerea de ucenici implică atât pregătire teoretică, cât şi pregătire practică, urmând exemplul lui Isus de echipare a ucenicilor Săi înainte de a-i trimite să împlinească sarcina primită. CRST formează ucenici cu orientare în slujirea transculturală.
  • Glorificarea lui Dumnezeu se naşte dintr-o inimă pasionată pentru închinarea desăvârşită, care este reflectată în scena din Apocalipsa 5:9, 7:9-10. Concepţia lui Ioan legată de misiune este să câştigăm cât mai multe grupuri etnice până când vor fi oameni răscumpărați din orice seminţie, orice limbă, orice norod şi orice neam care-L vor glorifica pe Dumnezeu. Este o sarcină care cu siguranţă se va împlini pentru că Ioan o vede deja finalizată în viitor.
  • CRST doreşte să-şi echipeze studenţii pentru un astfel de nivel în slujire, înţelegând clar că efortul misionar este temporar şi nu va mai fi necesar după întoarcerea lui Isus.