Dosarul de înscriere trebuie depus la secretariatul CRST şi trebuie să conţină următoarele documente:

  • recomandarea pastorului bisericii locale (se solicită de la secretariat);
  • formularul de înscriere (se solicită de la secretariat);
  • copie după diploma de bacalaureat (sau ultima şcoală absolvită);
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după cartea de identitate;
  • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • două fotografii tip paşaport (pot fi şi digitale);
  • adeverinţă medicală „clinic sănătos” apt pentru activitate in colectivitate
  • copie după foaia matricolă a şcolii biblice absolvite, pentru cei care se înscriu în anul II.

Pentru sesiunea de admitere din vară, înscrierile se pot face până la data de 20 iulie, iar interviul de admitere se va susține în data de 24 iulie 2020.

Pentru sesiunea de admitere din toamnă, înscrierile se pot face până la data de 4 septembrie, iar interviul de admitere se va susține în data de 9 septembrie 2020.

Descarcă formularele de înscriere