Împreună cu studenții și echipa școlii, în acest decembrie, am reflectat asupra sacrificiului prin care Iosif și Maria și-au împlinit chemarea de a fi părinții Fiului lui Dumnezeu. 
Considerând că Maria i-a fost infidelă, Iosif și-a propus să o lase pe ascuns. Dar un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a cerut lui Iosif să rămână lângă Maria, pentru că ceea „ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.” Astfel, pentru privilegiul de a fi tatăl pământesc al lui Hristos, Iosif s-a dat pe sine lui Dumnezeu, fiind dispus să accepte orice persecuție.
Purtând sarcina divină, Maria putea fi făcută de rușine sau chiar ucisă pentru păcat. Dar, după întâlnirea pe care a avut-o cu îngerul Gabriel, înțelegând că „niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este fără putere,” Maria a devenit un exemplu de ascultare și de supunere demn de urmat. 
Prin sacrificiul acestor tineri, Hristos a venit în lumea noastră „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică!” De aceea, în timp ce ne amintim ce minunată a fost Nașterea Sa, haideți să anticipăm și ce măreață va fi Revenirea Sa. 
Până atunci, să nu obosim în facerea de ucenici din toate neamurile. Marea Trimitere presupune întruparea Cuvântului în alte culturi prin Misiune Transculturală, lucru care se poate face prin oameni dispuși să afirme ca și Maria: „iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele Tale!”
Sacrificiul, ascultarea, supunerea și dedicarea studenților noștri față de Misiunea lui Dumnezeu, ne determină să rămânem o școală în care profesori, mijlocitori, parteneri financiari, biserici, echipă și bord conlucrăm la pregătirea și trimiterea misionarilor români.
Vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături în trecerea anilor și vă dorim
o Sărbătoare a Nașterii Domnului plină de Bucurie și un An Nou Binecuvântat!