Dragostea, elementul esențial pentru slujirea rodnică

Home / Fără categorie / Dragostea, elementul esențial pentru slujirea rodnică
Dragostea, elementul esențial pentru slujirea rodnică

Dintre cele mai memorabile experiențe, care rămân în amintirea studenților din perioada formării la CRST, sunt transformările pe care le face Domnul în viața lor în acele săptămâni dedicate postului și rugăciunii. Postul și rugăciunea sunt discipline pe care le practicăm săptămânal aici la școala de misiune, însă o data pe semestru, timp de cinci zile, împletim rugăciunea cu postul și căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai îndeaproape.

În luna noiembrie 2023 am fost inundați de prezența Duhului Sfânt, când ne-am oprit din cotidian, am format un lanț de rugăciune necurmat timp de cinci zile, am postit și ne-am adâncit în studiul Cuvântului, iar una dintre temele abordate a fost Harul lui Dumnezeu manifestat prin darurile spirituale. Am apreciat creativitatea studenților, care au propus diferite activități pe care să le facem în timpul zilei, pe lângă rugăciune. Au amenajat o încăpere unde cei doritori să studieze din Scriptură și o altă încăpere unde să exprimăm prin artă ceea ce am primit de la Domnul ca și încurajare.  Am fost realmente surprinși de puterea Duhului.

Evanghelistul Robbie Grubbs, a călătorit din Statele Unite pentru a fi împreună cu noi la Constanța timp de o săptămână. Robbie este un tânăr care a fost umplut cu Duhul Sfânt încă de la vârsta de 16 ani, experiență ce-a aprins în el dorința de a-L cunoaște pe Isus îndeaproape și de a-I experimenta puterea. Pasiunea și călăuzirea Duhului Sfânt care îl însoțesc pe Robbie ne-au înflăcărat încă de la prima întâlnire, când ne-a mărturisit: „În ultima decadă a slujirii mele am râvnit după darurile spirituale, după cum Apostolul Pavel ne îndeamnă în 1 Corinteni 14. Însă în această râvnă pe care o aveam de a primi daruri duhovnicești, Domnul mi-a descoperit ce anume trebuie să primesc mai întâi … un botez proaspăt în dragostea lui Dumnezeu.”

Studenții noștri se pregătesc pentru o carieră de slujire, iar cei care sunt abia în anul I sunt liniștiți la gândul că este încă departe plecare lor în misiune, însă cei care deja sunt anul II și care în doar câteva luni vor fi pe câmpul de misiune pentru o practică de două luni, au devenit și mai curioși să afle mai multe: ce înseamnă acest botez? cum poate fi obținut?

Ne-am oprit atenția asupra capitolului 14 și am realizat cât de clar este prezentat elementul care unește totul. „Obținerea darurilor Duhului Sfânt este dată de capacitatea credinciosului de a iubi mai mult. Râvnești să prorocești? Iubește! Râvnești să-i vindeci pe cei bolnavi? Iubește! Râvnești după darul cunoștinței? Iubește!” spunea fratele Robbie.

Am observat studenții care luau notițe cu interes. Oare să fie atât de simplu? Dragostea este ingredientul principal, care adesea este fie uitat, fie adăugat în cantitate insuficientă, iar rezultatul este o slujire care provoacă indigestie și un nume rău Evangheliei.

Ce lecție prețioasă!

Majoritatea celor care se înscriu la școala de misiune sunt tineri, unii chiar foarte tineri, iar aprofundarea învățăturii biblice cu privire la darurile Duhului Sfânt îi ajută să treacă la un nou nivel al credinței, atât de benefic pentru slujirea ce le stă înainte.

Subiectul asupra căruia ne-am oprit a fost Harul manifestat prin darurile spirituale, dar care este legătura dintre har și darurile spirituale? Traducerea literară din greacă a darurilor duhovnicești este „darurile harului spiritual”. Asta înseamnă că eu nu pot face nimic ca prin munca mea să pot câștiga, cumpăra sau merita aceste daruri. Le primesc doar prin harul lui Dumnezeu, doar prin dragostea Lui.

Acest principiu poate fi exemplificat cel mai bine prin viața Domnului Isus, care a demonstrat în nenumărate circumstanțe că dragostea a fost combustibilul puterii ce o manifesta în mod miraculos. Ce anume îi va ajuta pe tinerii noștri studenți să plângă mijlocind pentru poporul în mijlocul căruia vor fi trimiși să ducă Vestea Bună? Dragostea.

„Această dragoste nu este omenească, ci supranaturală. Cum ajungi să poți iubi oamenii mai mult? Cum ajungi să înțelegi dragostea lui Dumnezeu față de omenire mai profund? Doar prin rugăciune și mijlocire. Nimeni în acest univers nu se roagă mai mult decât a făcut-o Domnul Isus. De aceea nimeni din acest univers nu iubește atât de mult ca Isus. Atunci când începi să dedici timp mijlocind în rugăciune pentru cei din jurul tău, dragostea lui Dumnezeu se revarsă din interiorul inimii tale înspre ei” spunea Robbie cu apăsare pentru a ne ajuta să înțelegem că rugăciunea este punctul de plecare.

Imediat după motivația ce am primit-o prin Cuvânt a urmat rugăciunea, iar primul dar care a fost revărsat de Domnul încă din primele minute de când am început să ne rugăm fierbinte a fost darul vorbirii în alte limbi. Unul dintre studenți a fost binecuvântat cu acest dar, iar noi ceilalți am fost reumpluți cu puterea prin care Domnul Isus ne-a împuternicit să-I fim martori. Domnul a vindecat răni emoționale, fizice și a restaurant vieți. Fără experimentarea acestei puteri supranaturale, misionarul nu poate avea o slujire roditoare în urma căreia oamenii să experimenteze transformarea vieții prin jertfa Domnului Isus.

CRST este o oază unde viitori misionari ce se formează se bucură de belșug spiritual. Cei doi ani de pregătire se scurg repede, iar modul în care ei vor sluji depinde și de echiparea pe care au primit-o, prin urmare școala noastră oferă pregătire teoretică, dar și spirituală pentru ca misionarul să propășească și să aibă impact care să aducă rod bogat.

Dacă vom facem ceva diferit de acum încolo, cu siguranță ne vom ruga altfel. Am experimentat o revărsare proaspătă a dragostei lui, iar lacrimile vor continua să curgă pentru că simțim durerea Lui față de cei care umblă în întuneric și sunt departe de El. Printr-o astfel de rugăciune vor fi revărsate daruri spirituale în viața noastră și vom sluji printre națiuni cu pasiune, gata să plătim prețul sacrificiului.

Studenții din anul II în această săptămână de post și rugăciune s-au încărcat cu resursele spirituale atât de necesare pentru practica ce le stă înainte. În curând toți vor fi într-un câmp de slujire, alături de misionari acreditați prin APME, de la care vor învăța cum să pună în practică teoria. Ei vor ajunge în proiecte misionare printre refugiații afgani din Grecia sau țări precum Bangladesh, Madagascar, Namibia, Iordania, Maroc și Turcia.

Dacă ați citit aceste rânduri și ați fost încurajați de lucrarea Duhului Sfânt prin care îi echipează pe tinerii români să ducă mesajul Evangheliei la națiuni, vă invit să vă alăturați acestei lucrări prin mijlocire înaintea tronului lui Dumnezeu pentru că „mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

Bianca Adomnicăi