Condiții de înscriere

ConditiiCENTRUL ROMÂN DE STUDII TRANSCULTURALE se adresează oricărei persoane membră într-o biserică locală, cu vârsta de minimum 18 ani, născută din nou, care are o reală pasiune pentru mântuirea popoarelor neevanghelizate şi o dorinţă vie de a învăţa cum să fie eficientă în misiune transculturală.

Înscrierea studenților CRST în registrul matricol se face în urma acceptului dat de comisia de intervievare și în baza semnării contractului de studii.

Contractul de studii este oferit studenților doar după prezentarea integrală a prezentului regulament și prin semnarea lui fiecare student se angajează să-l respecte în întregime pe durata studiilor la CRST.