Picture1

Festivitate de absolvire a unei noi promoţii a Centrului Roman de Studii Transculturale va avea loc la Biserica Creștină Penticostală „Farul„ Constanța, vineri 26 iunie 2015.
Alături de absolvenți și invitați, sunt așteptați fost studenţi, profesori și păstori implicați în procesul formării educaționale și spirituale.