Dedicarea clădirii Centrului Român de Studii Transculturale

Noi,

Membrii Consiliul Director al Centrului Român de Studii Transculturale,

reunit azi 1 Octombrie 2010 la Agigea, Judeţul Constanţa,

profund recunoscători lui Dumnezeu pentru tot sprijinul pe care ni l-a dat până acum şi mulţumitori prietenilor noştri din România şi din multe alte ţări care ne-au fost alături,

înaintea Dumnezeului nevăzut, a oficialităţilor locale şi al invitaţilor noştri,

Dedicăm clădirea Centrului Român de Studii Transculturale pentru gloria şi în onoarea Dumnezeului nostru Triunic: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt! Amin!

Dedicăm această clădire ca să fie un loc specific de echipare biblică şi practică a credincioşilor chemaţi de Dumnezeu să împlinească porunca Mântuitorului nostru Isus de a duce Evanghelia la toate popoarele şi în special la cele care nu au auzit-o niciodată! Amin!

Într-un timp în care Dumnezeu este izgonit tot mai mult din vieţile oamenilor, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care Dumnezeu să fie cunoscut în mod personal ca şi Tată, Creator şi Susţinător a tot ceea ce există de către toţi cei implicaţi în procesul educaţional! Amin!

Într-o timp în care pluralismul şi inclusivismul religios câştigă tot mai mulţi adepţi, din păcate chiar în rândul teologilor creştini, noi Dedicăm această clădire ca să fie un loc în care Unicitatea şi Exclusivitatea lucrării răscumpărătoare a Domnului Isus va fi temelia procesului de instruire şi centrul vieţii celor care se echipează! Amin!

Într-o vreme în care oamenii sunt manipulaţi existenţial folosindu-se cele mai sofisticate metode şi cele mai performante tehnologii de către ideologii postmodernismului, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care Duhul Sfânt va fi rugat să călăuzească vieţile şi să modeleze caracterele studenţilor şi ale profesorilor! Amin!

Într-o lume relativistă, fără absoluturi şi fără repere, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care Sfânta Scriptură, Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu va fi etalonul şi norma în toate chestiunile care ţin de viaţă, de morală şi de credinţă! Amin!

Într-un timp în care false evanghelii, false credinţe şi false filozofii tulbură mintea oamenilor şi aduc multă confuzie spirituală, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care va fi proclamtă o singură Evanghelie, curată şi nealterată, Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos! Amin!

Într-un timp în care mulţi lideri religioşi şi nerelegioşi îşi construiesc propriile lor împărăţii, şi îşi promovează propriul lor nume, noi Dedicăm această clădire ca să fie un loc în care va fi înălţat un singur nume, cel al Domnului Isus, şi unde se va lucra la zidirea unei singure împărăţii, Împărăţia veşnică a lui Dumnezeu! Amin!

Într-o lume încă măcinată de războaie, terorism, rasism, antisemitism şi tot felul de alte discriminări şi inechităţi sociale, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care va fi promovată iubirea şi respectul faţă de orice fiinţă umană, indiferent de rasă, etnie, religie sau sex , ca purtătoare a chipului lui Dumnezeu! Amin!

Într-o lume a autosuficienţei , iubirii de sine şi a aroganţei, noi Dedicăm această clădire ca să fie un loc în care atât profesorii cât şi studenţii vor recunoaşte în umilinţă nevoia de a învăţa unii de la alţii şi toţi de la Cristos! Amin!

Într-o vreme în care oamenii sunt preocupaţi de aparenţe şi de imaginea de sine mai mult decât de realitate, noi Dedicăm această clădire ca pe un loc în care profesorii, studenţii şi cei din administraţie pot fi ei înşişi fără a fi judecaţi sau condamnaţi! Amin!

Într-un timp al superficialităţii în educaţie, când oamenii sunt interesaţi mai mult de diplome decât de cunoaştere, noi Dedicăm această clădire ca să fie un loc în care principiul excelenţei şi al lucrului bine făcut, ca pentru Domnul, va trebui să-şi pună amprenta pe tot ce se face la CRST! Amin!

Într-o societate profund materialistă şi a umblării prin vedere, Dedicăm această clădire ca să fie un loc în care vom exersa şi mai departe, atât noi, conducerea, cât şi studenţii trăirea prin credinţă şi dependenţa zilnică de Dumnezeu! Amin!

Şi fie ca prin slujirea noastră a tuturora, şi prin slujirea absolvenţilor Centrului Român de Studii Transculturale, mulţi oameni din alte naţiuni să-L cunoască pe Isus Hristos ca Mântuitor personal, şi Împărăţia lui Dumnezeu să crească peste tot în lume! Amin!