Dosarul de înscriere

dosar-icoDosarul de înscriere trebuie depus la secretariatul CRST şi trebuie să conţină următoarele documente:

  • recomandarea pastorului bisericii locale (se solicită de la secretariat) sau se poate descărca de aici: Recomandare Pastor Inscriere Student_CRST 2017
  • formularul de înscriere (se solicită de la secretariat) sau se poate descărca de aici: Formular Inscriere Student_CRST 2017
  • copie după diploma de bacalaureat (sau ultima şcoală absolvită);
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după cartea de identitate;
  • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • două fotografii tip paşaport (pot fi şi digitale);
  • adeverinţă medicală „clinic sănătos” apt pentru activitate in colectivitate
  • copie după foaia matricolă a şcolii biblice absolvite, pentru cei care se înscriu în anul II.

Admiterea se va face în baza unui interviu pe care conducerea CRST îl va avea cu fiecare candidat şi va comunica data şi ora interviului fiecărui candidat.